INVESTICIJA V KAKOVOST

EXACTUM INDUSTRY ZA VAS SPREMLJA

temperaturo vzorcev in naprav

temperaturo v čistih prostorih

relativno vlago

hitrost in pretok zraka

tlak

VOC

CO2

DRUGE PARAMETRE PO VAŠIH ŽELJAH

Exactum industry

 
Temperatura
 
Vlaga
 
Tlak
 
Voc
 
Električna napetost
 
Električni tok
 
Ogljikov dioksid
 
Ogljikov monoksid
 
PH vode
 
Sončno obsevanje
 
Temperatura vode
 
Temperatura zemlje
 
Tlačna razlika
 
Vaš sistem senzorjev
 
Vlažnost zemlje
 
Zračni tok
 
Hitrost vetra
 
Meteorološki parametri
 
Osvetljenost

STALNO MERJENJE IN DOSTOP DO REZULTATOV

EXACTUM Industry samodejno zajema in shranjuje izmerjene vrednosti iz merilnih mest, opremljenih s senzorji. Upravljanje izvaja pametno senzorsko središče (smart sensor hub). Možnost oddaljenega nadzora omogoča dostop do rezultatov zbranih na enem mestu in spremljanje meritev v realnem času

TAKOJŠNJE OPOZORILO ZA HITRO UKREPANJE

V primeru prekoračitve mejnih vrednosti parametrov, EXACTUM Industry sproži alarm preko elektronske pošte ali SMS sporočila. To vam omogoča pravočasen odziv in hitro ukrepanje

UREJENA BAZA PODATKOV, POROČANJE IN ARHIVIRANJE

Exactum Industry omogoča samodejno shranjevanje, generiranje poročil, izris grafov, pregledovanje zgodovine merjenj in kritičnih dogodkov, zaradi česar ročno zapisovanje ni več potrebno. Vse zajete podatke lahko izvozite v pdf ali excel obliko ter uporabljate za analize.

»V okviru družbe Savatech ustvarjamo celovite rešitve za različna področja uporabe gumenotehničnih in sorodnih izdelkov ter pnevmatik. Stalno vlagamo v raziskave in razvoj novih, visoko kakovostnih izdelkov, ki so plod lastnega znanja. Z njimi uspešno konkuriramo in narekujemo razvojne trende na globalnem trgu.

Zavedamo se, da je digitalizacija celotnega procesa, ki jo med drugim prinaša tudi koncept industrije 4.0, več kot samo trend in bo že kmalu postala nujni sestavni del konkurenčnosti nas vseh. Pametni merilni sistemi za samodejni nadzor so del tega. Omogočajo spremljanje parametrov povsod kjer je to potrebno. Ob enem uporabnika obveščajo o odstopanjih in z avtomatskim beleženjem meritev ter izdelavo poročil pripomorejo k brezpapirnemu poslovanju.«

Peter Krelj, vodja kakovosti in zanesljivosti Savatech d. o. o.

»V industriji se pojavlja vedno večja potreba po zagotavljanju avtomatizacije in optimizacije procesov. EXACTUM je visokotehnološki sistem, ki s pomočjo senzorjev zaznava parametre, ki neposredno vplivajo na samo učinkovitost proizvodnega procesa. Pri določenih izdelkih, ki so občutljivi na relativno vlago in temperaturo, je zelo pomembno skladiščenje v ustreznih razmerah. V laboratoriju in merilnicah moramo za natančne meritve zagotavljati konstantno temperaturo, ki ne sme prekoračiti določenih mejnih vrednosti. Avtomatski alarm ob prekoračitvi le-teh je zagotovo velika prednost tovrstnih sistemov, saj uporabniku omogoči pravočasno ukrepanje. On-line meritve, avtomatski izpis rezultatov in arhiviranje dokumentov zagotavljajo zanesljiv pregled nad celotnim dogajanjem.

EXACTUM poleg spremljanja najrazličnejših procesov omogoča tudi nadzor pri obvladovanju ugodnih in varnih pogojev, kar je predpogoj za našo odličnost.«

dr. Blaž Nardin, direktor Gorenje Orodjarna d. o. o.

Želite izvedeti več?
Naročite predstavitev in preizkus sistema!