Spremlja namesto vas

EXACTUM INDUSTRY ZA VAS SPREMLJA

temperaturo v laboratorijskih prostorih

relativno vlago

tlak

preok zraka

CO2

pH

VOC

DRUGE PARAMETRE PO VAŠIH ŽELJAH

Exactum industry

 
Temperatura
 
Vlaga
 
Tlak
 
Voc
 
Električna napetost
 
Električni tok
 
Ogljikov dioksid
 
Ogljikov monoksid
 
PH vode
 
Sončno obsevanje
 
Temperatura vode
 
Temperatura zemlje
 
Tlačna razlika
 
Vaš sistem senzorjev
 
Vlažnost zemlje
 
Zračni tok
 
Hitrost vetra
 
Meteorološki parametri
 
Osvetljenost

SPREMLJANJE MERITEV V REALNEM ČASU

EXACTUM Industry samodejno zajema izmerjene vrednosti iz merilnih mest, opremljenih s senzorji. Upravljanje izvaja pametno senzorsko središče (smart sensor hub). Rezultati izmerjenih parametrov v laboratoriju so na voljo v realnem času, kar uporabniku omogoča brezskrbno opravljanje meritev in analiz pod ustreznimi pogoji

TAKOJŠNJE OPOZORILO ZA HITRO UKREPANJE

V primeru prekoračitve mejnih vrednosti parametrov, EXACTUM Industry sproži alarm preko elektronske pošte ali SMS sporočila. To vam omogoča pravočasen odziv in takojšnje ukrepanje

AVTOMATIZIRAN NADZOR, POROČANJE IN ARHIVIRANJE

EXACTUM Industry omogoča samodejno shranjevanje, avtomatsko generiranje poročil, izris grafov in pregledovanje zgodovine podatkov. Vse zajete podatke lahko izvozite v pdf in excel obliko ter uporabljate za analize

»Poclain Hydraulics je vodilni globalni specialist za hidrostatične prenose moči. Naš pristop je osredotočen na inovacije, ki so gonilna motivacijska sila posameznega tima znotraj skupine in je razširjena na celotno poslovanje. Je kultura, ki zajema nadzor sprememb, stalen napredek na strokovnem področju in osredotočenost na kupce, kar nam omogoča rast na mednarodni ravni.

Podobno velja za podjetje LOTRIČ Meroslovje in njihove strokovnjake, s katerimi uspešno sodelujemo. Njihova sodobna rešitev EXACTUM Industry, poleg spremljanja širokega nabora procesnih parametrov, omogoča nadzor pri upravljanju za delo ugodnih in varnih pogojev, kar je predpogoj za našo odličnost.«

Nenad Đorđević, vodja kakovosti Poclain Hydraulics d. o. o.

»V okviru družbe Savatech ustvarjamo celovite rešitve za različna področja uporabe gumenotehničnih in sorodnih izdelkov ter pnevmatik. Stalno vlagamo v raziskave in razvoj novih, visoko kakovostnih izdelkov, ki so plod lastnega znanja. Z njimi uspešno konkuriramo in narekujemo razvojne trende na globalnem trgu.

Zavedamo se, da je digitalizacija celotnega procesa, ki jo med drugim prinaša tudi koncept industrije 4.0, več kot samo trend in bo že kmalu postala nujni sestavni del konkurenčnosti nas vseh. Pametni merilni sistemi za samodejni nadzor so del tega. Omogočajo spremljanje parametrov povsod kjer je to potrebno (v merilnicah, skladiščih in proizvodnih obratih). Ob enem uporabnika obveščajo o odstopanjih in z avtomatskim beleženjem meritev ter izdelavo poročil pripomorejo k brezpapirnemu poslovanju.«

Peter Krelj, vodja kakovosti in zanesljivosti Savatech d. o. o.

Želite izvedeti več?
Naročite predstavitev in preizkus sistema!