SPREMLJA NAMESTO VAS

EXACTUM LABORATORY ZA VAS SPREMLJA

temperaturo

relativno vlago

tlak

pretok zraka

DRUGE PARAMETRE PO VAŠIH ŽELJAH

Exactum industry

 
Temperatura
 
Vlaga
 
Tlak
 
Voc
 
Električna napetost
 
Električni tok
 
Ogljikov dioksid
 
Ogljikov monoksid
 
PH vode
 
Sončno obsevanje
 
Temperatura vode
 
Temperatura zemlje
 
Tlačna razlika
 
Vaš sistem senzorjev
 
Vlažnost zemlje
 
Zračni tok
 
Hitrost vetra
 
Meteorološki parametri
 
Osvetljenost

SPREMLJANJE MERITEV V REALNEM ČASU

EXACTUM Laboratory samodejno zajema izmerjene vrednosti iz merilnih mest, opremljenih s senzorji. Upravljanje izvaja pametno senzorsko središče (smart sensor hub). Rezultati izmerjenih parametrov v laboratoriju so na voljo v realnem času, kar uporabniku omogoča brezskrbno opravljanje meritev in analiz pod ustreznimi pogoji.

TAKOJŠNJE OPOZORILO ZA PRAVOČASNO UKREPANJE

V primeru prekoračitve mejnih vrednosti parametrov, EXACTUM Laboratory sproži alarm preko elektronske pošte ali SMS sporočila. To vam omogoča pravočasen odziv in takojšnje ukrepanje.

AVTOMATIZIRAN NADZOR, POROČANJE IN ARHIVIRANJE

EXACTUM Laboratory omogoča samodejno shranjevanje, avtomatsko generiranje poročil, izris grafov in pregledovanje zgodovine podatkov. Vse zajete podatke lahko izvozite v pdf in excel obliko ter uporabljate za analize.

EXACTUM – pameten sistem za samodejni nadzor pogojev okolja in vzorcev – je plod lastnega znanja in razvoja ekipe strokovnjakov akreditiranega meroslovnega laboratorija LOTRIČ Meroslovje. Nastal je na osnovi potreb za lastno rabo. Je nepogrešljiv pripomoček pri zagotavljanju obvladovanih pogojev okolja, kar je pogoj za kakovost in točnost vseh procesov znotraj kalibracijskega laboratorija. V akreditiranem laboratoriju LOTRIČ Meroslovje sistemska rešitev EXACTUM spremlja številne parametre. Zbrana je velika količina podatkov, pozornost pa lahko usmerimo zgolj na ključne, pri čemer ne izgubimo nobenega podatka in lahko pozneje preučujemo tudi ostale. A bistvo sistema se ne skriva v količini zbranih podatkov, temveč v dejstvo, da ima uporabnik na voljo predvsem tiste podatke, ki so zanj ključni in da se z ekstremnimi situacijami, zaradi katerih se sproža alarm, srečuje čim redkeje. Na podlagi analize podatkov je namreč mogoče hitro ugotoviti pomanjkljivosti in jih tudi odpraviti.

Laboratorij LOTRIČ Meroslovje

Želite izvedeti več?
Naročite predstavitev in preizkus sistema!