SPREMLJA NAMESTO VAS

EXACTUM LABORATORY ZA VAS SPREMLJA

TEMPERATURO, RELATIVNO VLAGO, TLAK, PRETOK ZRAKA, CO2, pH, VOC

  • vzorcev in naprav
  • v hladilnikih in zamrzovalnikih za shranjevanje vzorcev ter reagentov
  • v pečeh, kopelih in sušilnikih
  • v avtoklavih
  • v inkubatorjih
  • v laboratorijskih in čistih prostorih

DRUGE PARAMETRE PO VAŠIH ŽELJAH

 

Exactum industry

 
Temperatura
 
Vlaga
 
Tlak
 
Voc
 
Električna napetost
 
Električni tok
 
Ogljikov dioksid
 
Ogljikov monoksid
 
PH vode
 
Sončno obsevanje
 
Temperatura vode
 
Temperatura zemlje
 
Tlačna razlika
 
Vaš sistem senzorjev
 
Vlažnost zemlje
 
Zračni tok
 
Hitrost vetra
 
Meteorološki parametri
 
Osvetljenost

SPREMLJANJE MERITEV V REALNEM ČASU

EXACTUM Laboratory samodejno zajema izmerjene vrednosti iz merilnih mest, opremljenih s senzorji. Upravljanje izvaja pametno senzorsko središče (smart sensor hub). Rezultati izmerjenih parametrov v laboratoriju so na voljo v realnem času, kar uporabniku omogoča brezskrbno opravljanje meritev in analiz pod ustreznimi pogoji.

TAKOJŠNJE OPOZORILO ZA PRAVOČASNO UKREPANJE

V primeru prekoračitve mejnih vrednosti parametrov, EXACTUM Laboratory sproži alarm preko elektronske pošte ali SMS sporočila. To vam omogoča pravočasen odziv in takojšnje ukrepanje.

AVTOMATIZIRAN NADZOR, POROČANJE IN ARHIVIRANJE

EXACTUM Laboratory omogoča samodejno shranjevanje, avtomatsko generiranje poročil, izris grafov in pregledovanje zgodovine podatkov. Vse zajete podatke lahko izvozite v pdf in excel obliko ter uporabljate za analize.

»Pri našem delu se vsakodnevno srečujemo s številnimi vzorci, pri katerih uradni namen ali akreditacija zahtevata natančno določene in sledljive pogoje shranjevanja. Tudi sicer je zagotavljanje obvladovanih pogojev v laboratoriju ključno za naše nemoteno in zanesljivo strokovno delo. Pri tem so sodobni sistemi za samodejni nadzor kot je EXACTUM podjetja LOTRIČ Metrology v veliko pomoč, če ne obvezna oprema. Z uporabo le-teh imamo zagotovljeno nemoteno sledljivost danih parametrov, zagotavljajo nam arhiviranje merilnih podatkov, prihranimo si čas, z avtomatskim obveščanjem ob morebitni prekoračitvi mejnih vrednosti pa nemudoma razpolagamo z informacijo, na podlagi katere racionalno ukrepamo, s čimer praktično izničimo možnost nastanka škode ali različnih analitičnih napak.

Takšno avtomatizirano spremljanje procesov danes ni več zgolj trend, temveč investicija v kakovost. Tako je tudi sistem za samodejni nadzor različnih laboratorijskih parametrov in procesov rešitev, o kateri bo v bližnji prihodnosti moral razmišljati vsak laboratorij.«

prof. dr. Tadej Malovrh, predstojnik Nacionalnega veterinarskega inštituta Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani

Želite izvedeti več?
Naročite predstavitev in preizkus sistema!