Za boljše počutje

Exactum wellbeing za vas spremlja

temperaturo zraka

relativno vlago

pretok zraka

CO2

VOC

osvetljenost

DRUGE PARAMETRE PO VAŠIH ŽELJAH

Exactum industry

 
Temperatura
 
Vlaga
 
Tlak
 
Voc
 
Električna napetost
 
Električni tok
 
Ogljikov dioksid
 
Ogljikov monoksid
 
PH vode
 
Sončno obsevanje
 
Temperatura vode
 
Temperatura zemlje
 
Tlačna razlika
 
Vaš sistem senzorjev
 
Vlažnost zemlje
 
Zračni tok
 
Hitrost vetra
 
Meteorološki parametri
 
Osvetljenost

STALNO MERJENJE IN DOSTOP DO REZULTATOV

EXACTUM Wellbeing samodejno zajema in shranjuje izmerjene vrednosti iz merilnih mest, opremljenih s senzorji. Upravljanje izvaja pametno senzorsko središče (smart sensor hub). Možnost oddaljenega nadzora omogoča dostop do rezultatov zbranih na enem mestu in spremljanje meritev v realnem času

TAKOJŠNJE OPOZORILO ZA HITRO UKREPANJE

V primeru prekoračitve mejnih vrednosti parametrov, EXACTUM Wellbeing sproži alarm preko elektronske pošte ali SMS sporočila. To vam omogoča pravočasen odziv in hitro ukrepanje. Zvočni alarm je bistven predvsem pri prekoračitvi vrednosti škodljivih snovi v zraku – kot je na primer ogljikov monoksid.

UREJENA BAZA PODATKOV

EXACTUM Wellbeing omogoča samodejno shranjevanje, generiranje poročil, izris grafov, pregledovanje zgodovine merjenj in kritičnih dogodkov, kar vam je lahko v veliko pomoč pri energetski sanaciji objekta

Želite izvedeti več?
Naročite predstavitev in preizkus sistema!