ZA VARNOST IN UGODJE PACIENTOV TER STANOVALCEV

EXACTUM HEALTH CARE ZA VAS SPREMLJA

TEMPERATURO

  • v hladilnikih za shranjevanje cepiv in zdravil
  • v hladilnikih za shranjevanje bioloških vzorcev
  • v sterilizatorjih
  • vode za preprečevanje bolnišničnih okužb
  • shranjevanja matičnih celic in krvi

TEMPERATURO, VLAGO, HITROST IN PRETOK ZRAKA, TLAČNO RAZLIKO

  • v operacijskih blokih;
  • v prostorih intenzivne nege in terapije;
  • v bolnišničnih laboratorijih;
  • v bolnišničnih lekarnah.

UGODJE BIVANJA V NOTRANJIH PROSTORIH

DRUGE PARAMETRE PO VAŠIH ŽELJAH

Exactum industry

 
Temperatura
 
Vlaga
 
Tlak
 
Voc
 
Električna napetost
 
Električni tok
 
Ogljikov dioksid
 
Ogljikov monoksid
 
PH vode
 
Sončno obsevanje
 
Temperatura vode
 
Temperatura zemlje
 
Tlačna razlika
 
Vaš sistem senzorjev
 
Vlažnost zemlje
 
Zračni tok
 
Hitrost vetra
 
Meteorološki parametri
 
Osvetljenost

STALNO MERJENJE IN DOSTOP DO REZULTATOV

EXACTUM Health Care samodejno zajema in shranjuje izmerjene vrednosti iz merilnih mest, opremljenih s senzorji. Upravljanje izvaja pametno senzorsko središče (smart sensor hub). Možnost oddaljenega nadzora omogoča dostop do rezultatov zbranih na enem mestu in spremljanje meritev v realnem času.

TAKOJŠNJE OPOZORILO IN UKREPANJE

V primeru prekoračitve mejnih vrednosti parametrov EXACTUM Health Care sproži alarm preko elektronske pošte ali SMS sporočila. To vam omogoča pravočasen odziv in takojšnje ukrepanje

UREJENA BAZA PODATKOV, POROČANJE IN ARHIVIRANJE

EXACTUM Health Care omogoča samodejno shranjevanje, generiranje poročil, izris grafov, pregledovanje zgodovine merjenj in kritičnih dogodkov, zaradi česar ročno zapisovanje ni več potrebno. Vse zajete podatke lahko izvozite v pdf ali excel obliko ter uporabljate za analize

»Tudi v Bolnišnici Sežana smo se odločili za vpeljavo sodobnega sistema za nadzor temperature v hladilnikih, ki so namenjeni shranjevanju zdravil ali cepiv. Namesto vsakodnevnega ročnega vpisovanja izmerjene temperature v kontrolne liste, uporabljamo pameten nadzorni sistem EXACTUM, ki ga odlikujeta točnost in zanesljivost. Vsi naši hladilniki, v katerih shranjujemo zdravila oziroma cepiva, so opremljeni s kakovostnimi in kalibriranimi senzorji, ki neprestano spremljajo temperaturo. Rezultati meritev se avtomatsko beležijo in shranjujejo na varno mesto v naši podatkovni bazi. Sistem alarmov je programiran ločeno za vsak hladilnik, vendar imamo kljub temu enostaven vpogled v vse rezultate meritev na vseh lokacijah po celotni bolnišnici. EXACTUM zagotavlja neprekinjen 24/7 on-line dostop do rezultatov izmerjene temperature. Avtomatsko obveščanje ob odstopanju od mejnih vrednosti nam omogoča brezskrben potek dela in pravočasen odziv. S samodejno izdelavo poročil je pregled nad shranjenimi meritvami hiter in enostaven, ob enem pa smo s tovrstnim zbiranjem rezultatov tudi korak bližje k brezpapirnemu poslovanju.«

Ema Matevljič Mešiček, pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege Bolnišnica Sežana

Želite izvedeti več?
Naročite predstavitev in preizkus sistema!