ZA VARNOST IN UGODJE PACIENTOV TER STANOVALCEV

EXACTUM HEALTH CARE ZA VAS SPREMLJA

UGODJE BIVANJA V NOTRANJIH PROSTORIH

TEMPERATURO

  • v hladilnikih za shranjevanje cepiv in zdravil
  • vode za preprečevanje bolnišničnih okužb

TEMPERATURO, VLAGO, HITROST IN PRETOK ZRAKA, TLAČNO RAZLIKO

  • v prostorih intenzivne nege in terapije

DRUGE PARAMETRE PO VAŠIH ŽELJAH

Exactum industry

 
Temperatura
 
Vlaga
 
Tlak
 
Voc
 
Električna napetost
 
Električni tok
 
Ogljikov dioksid
 
Ogljikov monoksid
 
PH vode
 
Sončno obsevanje
 
Temperatura vode
 
Temperatura zemlje
 
Tlačna razlika
 
Vaš sistem senzorjev
 
Vlažnost zemlje
 
Zračni tok
 
Hitrost vetra
 
Meteorološki parametri
 
Osvetljenost

STALNO MERJENJE IN DOSTOP DO REZULTATOV

EXACTUM Health Care samodejno zajema in shranjuje izmerjene vrednosti iz merilnih mest, opremljenih s senzorji. Upravljanje izvaja pametno senzorsko središče (smart sensor hub). Možnost oddaljenega nadzora omogoča dostop do rezultatov zbranih na enem mestu in spremljanjemeritev v realnem času.

TAKOJŠNJE OPOZORILO IN UKREPANJE

V primeru prekoračitve mejnih vrednosti parametrov EXACTUM Health Care sproži alarm preko elektronske pošte ali SMS sporočila. To vam omogoča pravočasen odziv in takojšnje ukrepanje.

UREJENA BAZA PODATKOV, POROČANJE IN ARHIVIRANJE

EXACTUM Health Care omogoča samodejno shranjevanje, generiranje poročil, izris grafov, pregledovanje zgodovine merjenj in kritičnih dogodkov, zaradi česar ročno zapisovanje ni več potrebno. Vse zajete podatke lahko izvozite v pdf ali excel obliko ter uporabljate za analize.

Želite izvedeti več?
Naročite predstavitev in preizkus sistema!