SPREMLJA NAMESTO VAS

EXACTUM HEALTH CARE ZA VAS SPREMLJA

TEMPERATURO, RELATIVNO VLAGO, TLAK, PRETOK ZRAKA, CO2, pH, VOC

  • vzorcev in naprav
  • v hladilnikih in zamrzovalnikih za shranjevanje vzorcev ter reagentov
  • v pečeh, kopelih in sušilnikih
  • v avtoklavih
  • v inkubatorjih
  • v laboratorijskih in čistih prostorih

DRUGE PARAMETRE PO VAŠIH ŽELJAH

 

Exactum industry

 
Temperatura
 
Vlaga
 
Tlak
 
Voc
 
Električna napetost
 
Električni tok
 
Ogljikov dioksid
 
Ogljikov monoksid
 
PH vode
 
Sončno obsevanje
 
Temperatura vode
 
Temperatura zemlje
 
Tlačna razlika
 
Vaš sistem senzorjev
 
Vlažnost zemlje
 
Zračni tok
 
Hitrost vetra
 
Meteorološki parametri
 
Osvetljenost

SPREMLJANJE MERITEV V REALNEM ČASU

EXACTUM Health Care samodejno zajema izmerjene vrednosti iz merilnih mest, opremljenih s senzorji. Upravljanje izvaja pametno senzorsko središče (smart sensor hub). Rezultati izmerjenih parametrov v laboratoriju so na voljo v realnem času, kar uporabniku omogoča brezskrbno opravljanje meritev in analiz pod ustreznimi pogoji.

TAKOJŠNJE OPOZORILO ZA PRAVOČASNO UKREPANJE

V primeru prekoračitve mejnih vrednosti parametrov, EXACTUM Health Care sproži alarm preko elektronske pošte ali SMS sporočila. To vam omogoča pravočasen odziv in takojšnje ukrepanje

AVTOMATIZIRAN NADZOR, POROČANJE IN ARHIVIRANJE

EXACTUM Health Care omogoča samodejno shranjevanje, avtomatsko generiranje poročil, izris grafov in pregledovanje zgodovine podatkov. Vse zajete podatke lahko izvozite v pdf in excel obliko ter uporabljate za analize.

»V našem medicinsko-kemičnem laboratoriju Psihiatrične bolnišnice Idrija izvajamo najrazličnejše preiskave. Celotno dejavnost opravljamo s kakovostno izpopolnjeno laboratorijsko tehnologijo in sodobnimi računalniškimi nadzornimi sistemi, katerih del je tudi EXACTUM Health Care. Tako kot pri samem odvzemu različnih vzorcev, se strogo držimo navodil za pravilno shranjevanje le-teh, saj le na ta način ohranimo njihovo kakovost. Vzorci shranjeni pri ustrezni temperaturi so ključni za nemoten

potek dela. S sistemom EXACTUM imamo v našem laboratoriju zagotovljen popoln nadzor nad temperaturo v vseh hladilnikih in zamrzovalnih skrinjah, v katerih shranjujemo vzorce in reagente. Skrbi z odpovedjo hladilnih naprav nimamo več, saj vemo, da bomo ob morebitnih nepravilnostih

pravočasno obveščeni preko SMS sporočila ali elektronske pošte. Priprava poročil ne zahteva dodatnega dela, enostavnost in funkcionalnost sistema pa sta odliki, ki pripomoreta k našemu zadovoljstvu.

Na EXACTUM Health Care se lahko zanesemo, saj vemo da je on-line pomoč vedno na voljo.«

dr. Bojana Križaj, spec. med. biokem., EuSpLM, vodja laboratorija Psihiatrična bolnišnica Idrija

Želite izvedeti več?
Naročite predstavitev in preizkus sistema!