SLEDLJIVOST HLADNE VERIGE

EXACTUM PHARMACY ZA VAS SPREMLJA

TEMPERATURO
v hladilnikih za shranjevanje cepiv in zdravil
v zamrzovalnikih za shranjevanje zdravil

TEMPERATURO, RELATIVNO VLAGO, CO2, VOC
v galenskih laboratorijih
v kontrolno-analiznih prostorih
v prostorih za prevzem zdravil in medicinskih pripomočkov
v prostorih za izdajo zdravil in medicinskih pripomočkov
v prostorih za shranjevanje zdravil in medicinskih pripomočkov – materialki
v prostorih za magistralno recepturo

DRUGE PARAMETRE PO VAŠIH ŽELJAH

Exactum industry

 
Temperatura
 
Vlaga
 
Tlak
 
Voc
 
Električna napetost
 
Električni tok
 
Ogljikov dioksid
 
Ogljikov monoksid
 
PH vode
 
Sončno obsevanje
 
Temperatura vode
 
Temperatura zemlje
 
Tlačna razlika
 
Vaš sistem senzorjev
 
Vlažnost zemlje
 
Zračni tok
 
Hitrost vetra
 
Meteorološki parametri
 
Osvetljenost

SPREMLJANJE MERITEV V REALNEM ČASU

EXACTUM Pharmacy samodejno zajema izmerjene vrednosti iz merilnih mest, opremljenih s senzorji. Upravljanje izvaja pametno senzorsko središče (smart sensor hub). Zanesljivi in verodostojni zapisi so na voljo v realnem času, preko oddaljenega dostopa.

TAKOJŠNJE OPOZORILO ZA PRAVOČASNO UKREPANJE

V primeru prekoračitve okoljskih parametrov od predpisanih mejnih vrednosti, EXACTUM Pharmacy sproži alarm preko elektronske pošte ali SMS sporočila. To vam omogoča pravočasen odziv in takojšnje ukrepanje.

VARNOST ZBRANIH PODATKOV

Uporabniku prijazna programska oprema omogoča samodejno shranjevanje, pregledovanje in generiranje poročil, izris grafov ter vodenje dokumentacije. Podatki o meritvah pridobljeni z EXACTUM Pharmacy so varno shranjeni in zaščiteni pred ročnim popravljanjem izmerjenih vrednosti.

»Pri našem delu se vsakodnevno srečujemo s številnimi vzorci, pri katerih uradni namen ali akreditacija zahtevata natančno določene in sledljive pogoje shranjevanja. Tudi sicer je zagotavljanje obvladovanih pogojev v laboratoriju ključno za naše nemoteno in zanesljivo strokovno delo. Pri tem so sodobni sistemi za samodejni nadzor kot je EXACTUM podjetja LOTRIČ Metrology v veliko pomoč, če ne obvezna oprema. Z uporabo le-teh imamo zagotovljeno nemoteno sledljivost danih parametrov, zagotavljajo nam arhiviranje merilnih podatkov, prihranimo si čas, z avtomatskim obveščanjem ob morebitni prekoračitvi mejnih vrednosti pa nemudoma razpolagamo z informacijo, na podlagi katere racionalno ukrepamo, s čimer praktično izničimo možnost nastanka škode ali različnih analitičnih napak.

Takšno avtomatizirano spremljanje procesov danes ni več zgolj trend, temveč investicija v kakovost. Tako je tudi sistem za samodejni nadzor različnih laboratorijskih parametrov in procesov rešitev, o kateri bo v bližnji prihodnosti moral razmišljati vsak laboratorij.«

mag. farm. Melita Dolenšek, vodja lekarne Soča Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča

»Nadzor nad temperaturo in vlago v naših prostorih je pred desetletjem potekal po ustaljenem postopku – v tabelo smo trikrat dnevno ročno vpisovali odčitane vrednosti s termometrov in higrometrov. Sledila je uporaba »data loggerjev«, ki so omogočili boljši pregled nad meritvami, vendar so imeli pomanjkljiv alarmni sistem. Podobno stanje je bilo tudi na ostalih oddelkih bolnišnice, kjer so imele medicinske sestre ogromno dela s preverjanjem in beleženjem temperature v hladilnikih. Nadzor brez sistema EXACTUM je bil zamuden in nenatančen. Upravljanje s sistemom EXACTUM Pharmacy, kakršnega uporabljamo danes, pa od nas dnevno zahteva le nekaj klikov z miško. Skrbi z alarmom ni več, saj v primeru le-tega nadzorni sistem odgovorne osebe obvesti preko e-maila ali SMS sporočila.

Po pol leta uporabe omenjenega sistema nismo naleteli na nobeno oviro, sistem deluje brezhibno. Uporaba nadzornega sistema olajša potek dela ter zaposlenim omogoča, da se lažje posvetijo svojemu primarnemu delu in predvsem pacientom.«

Tilen Trček, farmacevtski tehnik v bolnišnični lekarni Splošna bolnišnica Jesenice

Želite izvedeti več?
Naročite predstavitev in preizkus sistema!