Spremlja namesto vas

EXACTUM FOOD SAFETY ZA VAS SPREMLJA

temperaturo v skladišču

relativno vlago zraka

nivo CO2 v zraku

DRUGE PARAMETRE PO VAŠIH ŽELJAH

Exactum industry

 
Temperatura
 
Vlaga
 
Tlak
 
Voc
 
Električna napetost
 
Električni tok
 
Ogljikov dioksid
 
Ogljikov monoksid
 
PH vode
 
Sončno obsevanje
 
Temperatura vode
 
Temperatura zemlje
 
Tlačna razlika
 
Vaš sistem senzorjev
 
Vlažnost zemlje
 
Zračni tok
 
Hitrost vetra
 
Meteorološki parametri
 
Osvetljenost

STALNO MERJENJE IN VSI PODATKI NA ENEM MESTU

EXACTUM Food Safety samodejno zajema izmerjene vrednosti iz merilnih mest, opremljenih s senzorji. Upravljanje izvaja pametno senzorsko središče (smart sensor hub).

TAKOJŠNJE OPOZORILO IN REAGIRANJE

V primeri da meritve presežejo nastavljene opozorilne mejne vrednosti, EXACTUM Food Safety sproži zvočni alarm in pošlje elektronsko ali sms sporočilo. To vam omogoči pravočasen odziv ter ustrezno prilagoditev procesov in pogojev.

BAZA PODATKOV ZA OPTIMIZACIJO POGOJEV V SKLADIŠČIH

EXACTUM Food Safety omogoča samodejno shranjevanje, pregledovanje in izpisovanje zgodovine merjenj ter kritičnih dogodkov. Vse zajete podatke lahko izvozite v pdf in excel obliko ter uporabljate za analize.

Osnovna naloga Zavod republike Slovenije za blagovne rezerve je zagotavljanje potreb osnovne preskrbe z živili in neživilskimi proizvodi, ki so nujno potrebni za življenje ljudi ter s strateškimi surovinami, ki so potrebni za zagotavljanje proizvodnje. Za ohranjanje kakovosti shranjenega blaga je potrebno zagotavljati posebne režime hranjenja ter obvladovati pogoje okolja. Pri tem jim pomaga sistemska rešitev EXACTUM.  Preko 400 senzorjev skrbi za centalni nadzor nad različnimi lokacijami znotraj zavoda, kar predstavlja največji postavljen sistem te vrste v Sloveniji. Pregled nad lokacijami olajša možnost grafičnega prikaza podlokacije ter prikaza vseh lokacij na zemljevidu, nastavitve alarmov pa so določene za vsako lokacijo posebej.

Zavod republike Slovenije za blagovne rezerve

Želite izvedeti več?
Naročite predstavitev in preizkus sistema!