Spremlja namesto vas

EXACTUM FOOD SAFETY ZA VAS SPREMLJA

temperaturo v hladilnikih

temperaturo zraka

DRUGE PARAMETRE PO VAŠIH ŽELJAH

Exactum industry

 
Temperatura
 
Vlaga
 
Tlak
 
Voc
 
Električna napetost
 
Električni tok
 
Ogljikov dioksid
 
Ogljikov monoksid
 
PH vode
 
Sončno obsevanje
 
Temperatura vode
 
Temperatura zemlje
 
Tlačna razlika
 
Vaš sistem senzorjev
 
Vlažnost zemlje
 
Zračni tok
 
Hitrost vetra
 
Meteorološki parametri
 
Osvetljenost

STALNO MERJENJE IN VSI PODATKI NA ENEM MESTU

EXACTUM Food Safety samodejno zajema izmerjene vrednosti iz merilnih mest, opremljenih s senzorji. Upravljanje izvaja pametno senzorsko središče (smart sensor hub).

TAKOJŠNJE OPOZORILO IN REAGIRANJE

V primeri da meritve presežejo nastavljene opozorilne mejne vrednosti, EXACTUM Food Safety sproži zvočni alarm in pošlje elektronsko ali sms sporočilo. To vam omogoči pravočasen odziv ter ustrezno prilagoditev pogojev.

BAZA PODATKOV KOT DOKAZ ZAGOTAVLJANJA POGOJEV HLADNE VERIGE

EXACTUM Food Safety omogoča samodejno shranjevanje, pregledovanje in izpisovanje zgodovine merjenj ter kritičnih dogodkov. Vse zajete podatke lahko izvozite v pdf in excel obliko ter uporabljate za analize.

Ustrezno izbran in pravilno vzdrževan merilni sistem predstavlja enega izmed glavnih podpornih programov v sistemih zagotavljanja varnosti živil, ki omogoča ustrezen nadzor nad kritičnimi postopki obdelave, priprave in distribucije živil.

Zgodovinsko shranjevanje relevantnih podatkov merilnih naprav je nujno za definiranje trendov in njihovo analiziranje ter za ugotavljanje procesne stabilnosti. Zanesljiv merilni sitem, ki temelji tudi na oceni tveganja omogoča učinkovit monitoring relevantnih kontrolnih in kritičnih kontrolnih točk ter posledično zagotavlja varnost in kakovost živil v opredeljenem roku trajanja. EXACTUM Food Safety je eden izmed produktov podjetja LOTRIČ Metrology, ki združuje merilne naprave v celovit in zanesljiv merilni sistem ter omogoča uporabnikom, tudi živilski industriji, zanesljiv nadzor nad parametri v procesih predelave, skladiščenja in distribucije svojih izdelkov.

Jana Ramuš, vodja področja za varnost živil Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Želite izvedeti več?
Naročite predstavitev in preizkus sistema!