REFERENZEN

Vzpostavili smo laboratorij na ključ

Na Hrvaškem, natančneje v mestu Virovitica, je s svojim delovanjem pričel Panonskegi drvni center kompetencija (Panonski lesni kompetenčni center). Gre za največji projekt v lesnopredelovalni industriji Panonske regije na Hrvaškem, katerega so razglasili za projekt državnega pomena. Svoj del pri tem pomembnem projektu smo prispevali tudi mi, saj smo s svojim znanjem in bogatimi izkušnjami pripomogli k vzpostavitvi meroslovnega laboratorija v sklopu omenjenega centra.

V okviru obsežnega projekta vzpostavitve meroslovnega laboratorija smo za delovanje slednjega zagotovili najsodobnejšo laboratorijsko opremo, skladno z evropskimi standardi, kar je pogoj za mednarodno prepoznavnost in verodostojnost meroslovnih postopkov.

Za nadzor okoljskih pogojev smo v meroslovni laboratorij Panonskega drvnega centra kompetencija namestili napredno sistemsko rešitev EXACTUM – rezultat lastnega razvoja ekipe strokovnjakov podjetja LOTRIČ Metrology. EXACTUM Laboratory omogoča spremljanje temperature, vlage, tlaka, osvetljenosti, koncentracije CO2 ter ostalih  merljivih parametrov. S samodejnim nadzorom pogojev v prostoru ali napravah zagotavlja učinkovito in varno izvedbo postopkov ter brezskrbno shranjevanje vzorcev. Z avtomatskim beleženjem izmerjenih vrednosti v realnem času, takojšnjim opozorilom v obliki poslanega SMS obvestila ali e-pošte v primeru prekoračitve mejnih vrednosti parametrov, zgodovino meritev ter samodejno izdelavo poročil, omogoča EXACTUM učinkovito zagotavljanje strogih zahtev sistema kakovosti.

Laboratorijski informacijski program za upravljanje sistemom kakovosti – LiMS bo omogočal nadzorovanje opreme, učinkovitosti, procesov in zagotavljal kakovostno delovanje meroslovnega laboratorija v Panonskem drvnem centru kompetencija.

Meroslovni laboratorij bomo pripravili na postopek akreditacije pri Hrvaški akreditacijski agenciji. Naši strokovnjaki bodo zagotovili prenos dobrih meroslovnih praks in znanja, pridobljenega v skorajda treh desetletjih. Poskrbeli bomo za tehnično usposobljenost ljudi, opreme, postopkov in okolja.

Sodelovanje v tako pomembnem projektu kot je vzpostavitev meroslovnega laboratorija v sklopu Panonskega drvega centra kompetencija predstavlja potrditev kakovosti našega dela ter dobra popotnica za bodoče.

Rastlinjaki
Živilstvo in prehrana
Zdravstvo
Laboratoriji
Industrija

»Poclain Hydraulics je vodilni globalni specialist za hidrostatične prenose moči. Naš pristop je osredotočen na inovacije, ki so gonilna motivacijska sila posameznega tima znotraj skupine in je razširjena na celotno poslovanje. Je kultura, ki zajema nadzor sprememb, stalen napredek na strokovnem področju in osredotočenost na kupce, kar nam omogoča rast na mednarodni ravni.

Podobno velja za podjetje LOTRIČ Meroslovje in njihove strokovnjake, s katerimi uspešno sodelujemo. Njihova sodobna rešitev EXACTUM Industry, poleg spremljanja širokega nabora procesnih parametrov, omogoča nadzor pri upravljanju za delo ugodnih in varnih pogojev, kar je predpogoj za našo odličnost.«

Mag. Blaž Germšek, vodja Centra za raziskave in poskusništvo Kmetijski inštitut Slovenije

»V okviru družbe Savatech ustvarjamo celovite rešitve za različna področja uporabe gumenotehničnih in sorodnih izdelkov ter pnevmatik. Stalno vlagamo v raziskave in razvoj novih, visoko kakovostnih izdelkov, ki so plod lastnega znanja. Z njimi uspešno konkuriramo in narekujemo razvojne trende na globalnem trgu.

Zavedamo se, da je digitalizacija celotnega procesa, ki jo med drugim prinaša tudi koncept industrije 4.0, več kot samo trend in bo že kmalu postala nujni sestavni del konkurenčnosti nas vseh. Pametni merilni sistemi za samodejni nadzor so del tega. Omogočajo spremljanje parametrov povsod

kjer je to potrebno (v merilnicah, skladiščih in proizvodnih obratih). Ob enem uporabnika obveščajo o odstopanjih in z avtomatskim beleženjem meritev ter izdelavo poročil pripomorejo k brezpapirnemu poslovanju.«

Dušan Olaj, generalni direktor DUOL d.o.o.

»V našem medicinsko-kemičnem laboratoriju Psihiatrične bolnišnice Idrija izvajamo najrazličnejše preiskave. Celotno dejavnost opravljamo s kakovostno izpopolnjeno laboratorijsko tehnologijo in sodobnimi računalniškimi nadzornimi sistemi, katerih del je tudi EXACTUM Health Care. Tako kot pri samem odvzemu različnih vzorcev, se strogo držimo navodil za pravilno shranjevanje le-teh, saj le na ta način ohranimo njihovo kakovost. Vzorci shranjeni pri ustrezni temperaturi so ključni za nemoten

potek dela. S sistemom Exactum imamo v našem laboratoriju zagotovljen popoln nadzor nad temperaturo v vseh hladilnikih in zamrzovalnih skrinjah, v katerih shranjujemo vzorce in reagente. Skrbi z odpovedjo hladilnih naprav nimamo več, saj vemo, da bomo ob morebitnih nepravilnostih

pravočasno obveščeni preko SMS sporočila ali elektronske pošte. Priprava poročil ne zahteva dodatnega dela, enostavnost in funkcionalnost sistema pa sta odliki, ki pripomoreta k našemu zadovoljstvu.

Na Exactum Health Care se lahko zanesemo, saj vemo da je on-line pomoč

vedno na voljo.«

Karlo Turk, vodja tehnične podpore Droga Kolinska, Atlantic Grupa
Zavod republike Slovenije za blagovne rezerve
Jana Ramuš, vodja področja za varnost živil Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

»Pri našem delu se vsakodnevno srečujemo s številnimi vzorci, pri katerih uradni namen ali akreditacija zahtevata natančno določene in sledljive pogoje shranjevanja. Tudi sicer je zagotavljanje obvladovanih pogojev v laboratoriju ključno za naše nemoteno in zanesljivo strokovno delo. Pri tem so sodobni sistemi za samodejni nadzor kot je EXACTUM podjetja LOTRIČ Metrology v veliko pomoč, če ne obvezna oprema. Z uporabo le-teh imamo zagotovljeno nemoteno sledljivost danih parametrov, zagotavljajo nam arhiviranje merilnih podatkov, prihranimo si čas, z avtomatskim

obveščanjem ob morebitni prekoračitvi mejnih vrednosti pa nemudoma razpolagamo z informacijo, na podlagi katere racionalno ukrepamo, s čimer praktično izničimo možnost nastanka škode ali različnih analitičnih napak.

Takšno avtomatizirano spremljanje procesov danes ni več zgolj trend, temveč investicija v kakovost. Tako je tudi sistem za samodejni nadzor različnih laboratorijskih parametrov in procesov rešitev, o kateri bo v bližnji prihodnosti moral razmišljati vsak laboratorij.«

mag. farm. Melita Dolenšek, vodja lekarne Soča Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča

»Nadzor nad temperaturo in vlago v naših prostorih je pred desetletjem potekal po ustaljenem postopku – v tabelo smo trikrat dnevno ročno vpisovali odčitane vrednosti s termometrov in higrometrov. Sledila je uporaba »data loggerjev«, ki so omogočili boljši pregled nad meritvami, vendar so imeli pomanjkljiv alarmni sistem. Podobno stanje je bilo tudi na ostalih oddelkih bolnišnice, kjer so imele medicinske sestre ogromno dela s preverjanjem in beleženjem temperature v hladilnikih. Nadzor brez sistema EXACTUM je bil zamuden in nenatančen. Upravljanje s sistemom EXACTUM Pharmacy, kakršnega uporabljamo danes, pa od nas dnevno zahteva le nekaj klikov z miško. Skrbi z alarmom ni več, saj v primeru le-tega nadzorni sistem odgovorne osebe obvesti preko e-maila ali SMS sporočila.

 

Po pol leta uporabe omenjenega sistema nismo naleteli na nobeno oviro, sistem deluje brezhibno. Uporaba nadzornega sistema olajša potek dela ter zaposlenim omogoča, da se lažje posvetijo svojemu primarnemu delu in predvsem pacientom.«

Tilen Trček, farmacevtski tehnik v bolnišnični lekarni Splošna bolnišnica Jesenice

»Tudi v Bolnišnici Sežana smo se odločili za vpeljavo sodobnega sistema za nadzor temperature v hladilnikih, ki so namenjeni shranjevanju zdravil ali cepiv. Namesto vsakodnevnega ročnega vpisovanja izmerjene temperature v kontrolne liste, uporabljamo pameten nadzorni sistem EXACTUM, ki ga odlikujeta točnost in zanesljivost. Vsi naši hladilniki, v katerih shranjujemo zdravila oziroma cepiva, so opremljeni s kakovostnimi in kalibriranimi senzorji, ki neprestano spremljajo temperaturo. Rezultati meritev se avtomatsko beležijo in shranjujejo na varno mesto v naši podatkovni bazi. Sistem alarmov je programiran ločeno za vsak hladilnik, vendar imamo kljub temu enostaven vpogled v vse rezultate meritev na vseh lokacijah po celotni bolnišnici. EXACTUM zagotavlja neprekinjen 24/7 on-line dostop do rezultatov izmerjene temperature. Avtomatsko obveščanje ob odstopanju od mejnih vrednosti nam omogoča brezskrben potek dela in pravočasen odziv. S samodejno izdelavo poročil je pregled nad shranjenimi meritvami hiter in enostaven, ob enem pa smo s tovrstnim zbiranjem rezultatov tudi korak bližje k brezpapirnemu poslovanju.«

Ema Matevljič Mešiček, pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege Bolnišnica Sežana

»V našem medicinsko-kemičnem laboratoriju Psihiatrične bolnišnice Idrija izvajamo najrazličnejše preiskave. Celotno dejavnost opravljamo s kakovostno izpopolnjeno laboratorijsko tehnologijo in sodobnimi računalniškimi nadzornimi sistemi, katerih del je tudi EXACTUM Health Care. Tako kot pri samem odvzemu različnih vzorcev, se strogo držimo navodil za pravilno shranjevanje le-teh, saj le na ta način ohranimo njihovo kakovost. Vzorci shranjeni pri ustrezni temperaturi so ključni za nemoten

potek dela. S sistemom Exactum imamo v našem laboratoriju zagotovljen popoln nadzor nad temperaturo v vseh hladilnikih in zamrzovalnih skrinjah, v katerih shranjujemo vzorce in reagente. Skrbi z odpovedjo hladilnih naprav nimamo več, saj vemo, da bomo ob morebitnih nepravilnostih

pravočasno obveščeni preko SMS sporočila ali elektronske pošte. Priprava poročil ne zahteva dodatnega dela, enostavnost in funkcionalnost sistema pa sta odliki, ki pripomoreta k našemu zadovoljstvu.

Na Exactum Health Care se lahko zanesemo, saj vemo da je on-line pomoč

vedno na voljo.«

dr. Bojana Križaj, spec. med. biokem., EuSpLM, vodja laboratorija Psihiatrična bolnišnica Idrija

»Pri našem delu se vsakodnevno srečujemo s številnimi vzorci, pri katerih uradni namen ali akreditacija zahtevata natančno določene in sledljive pogoje shranjevanja. Tudi sicer je zagotavljanje obvladovanih pogojev v laboratoriju ključno za naše nemoteno in zanesljivo strokovno delo. Pri tem so sodobni sistemi za samodejni nadzor kot je EXACTUM podjetja LOTRIČ Metrology v veliko pomoč, če ne obvezna oprema. Z uporabo le-teh imamo zagotovljeno nemoteno sledljivost danih parametrov, zagotavljajo nam arhiviranje merilnih podatkov, prihranimo si čas, z avtomatskim

obveščanjem ob morebitni prekoračitvi mejnih vrednosti pa nemudoma razpolagamo z informacijo, na podlagi katere racionalno ukrepamo, s čimer praktično izničimo možnost nastanka škode ali različnih analitičnih napak.

Takšno avtomatizirano spremljanje procesov danes ni več zgolj trend, temveč investicija v kakovost. Tako je tudi sistem za samodejni nadzor različnih laboratorijskih parametrov in procesov rešitev, o kateri bo v bližnji prihodnosti moral razmišljati vsak laboratorij.«

prof. dr. Tadej Malovrh, predstojnik Nacionalnega veterinarskega inštituta Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani

EXACTUM – pameten sistem za samodejni nadzor pogojev okolja in vzorcev – je plod lastnega znanja in razvoja ekipe strokovnjakov akreditiranega meroslovnega laboratorija LOTRIČ Meroslovje. Nastal je na osnovi potreb za lastno rabo. Je nepogrešljiv pripomoček pri zagotavljanju obvladovanih pogojev okolja, kar je pogoj za kakovost in točnost vseh procesov znotraj kalibracijskega laboratorija. V akreditiranem laboratoriju LOTRIČ Meroslovje sistemska rešitev EXACTUM spremlja številne parametre. Zbrana je velika količina podatkov, pozornost pa lahko usmerimo zgolj na ključne, pri čemer ne izgubimo nobenega podatka in lahko pozneje preučujemo tudi ostale. A bistvo sistema se ne skriva v količini zbranih podatkov, temveč v dejstvo, da ima uporabnik na voljo predvsem tiste podatke, ki so zanj ključni in da se z ekstremnimi situacijami, zaradi katerih se sproža alarm, srečuje čim redkeje. Na podlagi analize podatkov je namreč mogoče hitro ugotoviti pomanjkljivosti in jih tudi odpraviti.

Laboratorij LOTRIČ Meroslovje

»Poclain Hydraulics je vodilni globalni specialist za hidrostatične prenose moči. Naš pristop je osredotočen na inovacije, ki so gonilna motivacijska sila posameznega tima znotraj skupine in je razširjena na celotno poslovanje. Je kultura, ki zajema nadzor sprememb, stalen napredek na strokovnem področju in osredotočenost na kupce, kar nam omogoča rast na mednarodni ravni.

Podobno velja za podjetje LOTRIČ Meroslovje in njihove strokovnjake, s katerimi uspešno sodelujemo. Njihova sodobna rešitev EXACTUM Industry, poleg spremljanja širokega nabora procesnih parametrov, omogoča nadzor pri upravljanju za delo ugodnih in varnih pogojev, kar je predpogoj za našo odličnost.«

Nenad Đorđević vodja kakovosti, Poclain Hydraulics d. o. o.

»V okviru družbe Savatech ustvarjamo celovite rešitve za različna področja uporabe gumenotehničnih in sorodnih izdelkov ter pnevmatik. Stalno vlagamo v raziskave in razvoj novih, visoko kakovostnih izdelkov, ki so plod lastnega znanja. Z njimi uspešno konkuriramo in narekujemo razvojne trende na globalnem trgu.

Zavedamo se, da je digitalizacija celotnega procesa, ki jo med drugim prinaša tudi koncept industrije 4.0, več kot samo trend in bo že kmalu postala nujni sestavni del konkurenčnosti nas vseh. Pametni merilni sistemi za samodejni nadzor so del tega. Omogočajo spremljanje parametrov povsod

kjer je to potrebno (v merilnicah, skladiščih in proizvodnih obratih). Ob enem uporabnika obveščajo o odstopanjih in z avtomatskim beleženjem meritev ter izdelavo poročil pripomorejo k brezpapirnemu poslovanju.«

Peter Krelj vodja kakovosti in zanesljivosti, Savatech d. o. o.

»V industriji se pojavlja vedno večja potreba po zagotavljanju avtomatizacije in optimizacije procesov. EXACTUM je visokotehnološki sistem, ki s pomočjo senzorjev zaznava parametre, ki neposredno vplivajo na samo učinkovitost proizvodnega procesa. Pri določenih izdelkih, ki so občutljivi na relativno vlago in temperaturo, je zelo pomembno skladiščenje v ustreznih razmerah. V laboratoriju in merilnicah moramo za natančne meritve zagotavljati konstantno temperaturo, ki ne sme prekoračiti določenih mejnih vrednosti. Avtomatski alarm ob prekoračitvi le-teh je zagotovo velika prednost tovrstnih sistemov, saj uporabniku omogoči pravočasno ukrepanje. On-line meritve, avtomatski izpis rezultatov in arhiviranje dokumentov zagotavljajo zanesljiv pregled nad celotnim dogajanjem.

EXACTUM poleg spremljanja najrazličnejših procesov omogoča tudi nadzor pri obvladovanju ugodnih in varnih pogojev, kar je predpogoj za našo odličnost.«

dr. Blaž Nardin Gorenje Orodjarna d. o. o.

Wollen SIe mehr darüber erfahren?
Buchen Sie eine Vorstellung des Systems und probieren Sie es aus!